Artykuły prasowe

Bezpieczna poczta The Bat! – wszystko pod kontrolą: adresy, wiadomości i załączniki


Bezpieczna komunikacja od początku jest fundamentem programu The Bat! W tym celu programiści Ritlabs zapewniają odpowiednie narzędzia, które zabezpieczają ją przed lukami, wirusami i złośliwym kodem. Program daje użytkownikom szeroką kontrolę w zarządzaniu komunikacją e-mail. 

Firma Ritlabs zawsze była świadoma wagi bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej. Obecnie zapewnia je poprzez udostępnienie odpowiednich funkcji i narzędzi wewnętrznych w programie The Bat! Pozwalają one na świadome zarządzanie swoją elektroniczną korespondencją. 

Własna książka adresowa The Bat! zapobiega automatycznej dystrybucji zawirusowanych wiadomości i wykorzystywaniu danych przez „złośliwy” kod. Program chroni elektroniczną korespondencję i dane zapisane w książce adresowej, dzięki czemu jest bezpieczniejszy od innych klientów pocztowych, którym czasem brakuje wmontowanych, własnych mechanizmów ochrony danych przed atakami i przejęciem książki adresowej. Funkcja parkowania wiadomości (message parking) zabezpiecza przed przypadkową utratą ważnych informacji. Funkcja ta pozwala na zarządzanie mailami. Gdy użytkownik „zaparkuje” wiadomość, staje się ona nieprzenoszalna. Uniemożliwi to przypadkowe jej przerzucenie do innego folderu, oraz nie zostanie wyrzucona bez ostrzeżenia czy automatycznie usunięta w ramach czyszczenia folderu. 

Efektywna kontrola załączonych danych 
Wewnętrzna przeglądarka HTML programu The Bat! pozwala użytkownikom na obejrzenie linku i treści HTML bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Wbudowana przeglądarka The Bat! obsługuje format HTML 4.0 i CSS 2.0. Takie rozwiązania zabezpieczają przed wirusami, gdyż ignorują podejrzane skrypty i niebezpieczny kod wykonywalny. Daje to również zabezpieczenie np. przed znanymi lukami w kodzie HTML znajdywanymi w zewnętrznych przeglądarkach. 

Za pobieranie obrazów w tle w The Bat! jest odpowiedzialny Image Download Manager. Funkcja ta zapobiega pobieraniu złośliwego kodu HTML (malware) umieszczanego często jako elementy graficzne wiadomości HTML, blokując podejrzane obrazy i pozwala na bezpieczne ich oglądanie. Dzieje się tak, gdyż The Bat! kontroluje pobieranie wiadomości nie przez adresata lub folder, ale przez poszczególne hosty i adresy URL. 

Program chroni także użytkowników przed podejrzanymi załączonymi plikami, szczególnie gdy zauważy, że plik ma rozszerzenie "podwójne", na przykład, photo.jpg.exe, The Bat! ostrzeże o tym fakcie użytkownika i pozwoli zobaczyć prawdziwe rozszerzenie pliku. Dzięki tej kontroli, załączone podejrzane pliki, są automatycznie blokowane przed uruchomieniem. 

ASLR i DEP wspiera ochronę komputera 
Program The Bat! korzysta z ASLR (Address Space Layout Randomization) i DEP (Data Execution Prevention), czyli z losowej alokacji kodu i zabezpieczenia przed wykonaniem kodu z segmentów danych. Pomaga to m.in. w ochronie przed exploitami wykorzystującymi przepełnienie bufora. Dzięki powyższym funkcjom i wdrożonym rozwiązaniom The Bat! chroni komputer przed wirusami i rozprzestrzenianiem szkodliwego oprogramowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

*** 
O Ritlabs 
Ritlabs SRL jest firmą specjalizującą się w tworzeniu i rozwoju produktów bezpiecznej komunikacji dla klientów korporacyjnych i prywatnych. Dostarcza oprogramowanie dla każdego rodzaju użytkownika, takie jak The Bat!, The Bat! Voyager, BatPost, czy SecureBat!. 

Spółka Ritlabs powstała w 1998 r. i rozpoczęła programowanie od stworzenia znanego menedżera plików Dos Navigator. Potem oddała Dos Navigator za darmo i udostępniła kod źródłowy, pozwalając na dalszy rozwój programu przez społeczność. Teraz firma skupia się na linii produktów do bezpiecznej transmisji danych w Internecie. 

Ritlabs z siedzibą w Kiszyniowie, Mołdawia, w mieście o długiej historii rozwoju wiedzy technologicznej. Klientami firmy są zarówno biznesowi profesjonaliści, jak również domowi entuzjaści komputerowi Do ich klientów zaliczają się organizacje rządowe, banki, firmy IT (producenci oprogramowania i sprzętu) i przedsiębiorstwa z branży lotniczej. Wielojęzyczne wsparcie pozwoliło poszerzyć Ritlabs liczbę klientów na całym świecie i teraz ma użytkowników w 191 krajach.

Back to the list