Aktualności

Ważna informacja o kontach pocztowych na thebat.net

Szanowni Użytkownicy kont mailowych thebat.net świadczonych przez firmę Google.

Firma Ritlabs, SRL została powiadomiona przez firmę Google, że usługa hostingowa thebat.net będzie wycofywana. Decyzja ta została podjęta ze względu na zmiany w modelu biznesowym i procesach firmy Google, które m.in. dotknęły thebat.net i wiele innych firm świadczących usługi internetowe. Z tego powodu, z przykrością informujemy, że od 19 kwietnia 2015 roku, Google nie będzie już dostarczał usług hostingowych dla kont thebat.net. Rozważyliśmy wiele możliwości rozwiązania tego problemu i postanowiliśmy, że zamknięcie hostingu thebat.net jest jedynym rozsądnym sposobem działania w tej sytuacji.

Co to oznacza

Konto e-mail (@thebat.net) stanie się niedostępnym od 19 kwietnia 2015 r. Po tym terminie, użytkownicy nie będą mieli do nich dostępu oraz nie będą mogli wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail z tych kont. Ponadto, jeśli konto thebat.net było podłączono do jednego z produktów lub usług firmy Google, należy podjąć poniższe działania.

Co należy wykonać

Od 19 kwietnia 2015 r., wszystkie dane osobowe (takie jak zakupy, salda, dokumenty, historia, itp. ...) związane z produktami lub usługami wymienionymi poniżej zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Można użyć Google Dashboard, aby wyświetlić listę produktów i usług związanych z kontem użytkownika.

 • 3D Warehouse
 • AdSense
 • AdWords
 • Analytics
 • App Engine
 • Blogger
 • Calendar
 • Contacts (Export and import)
 • Chrome Sync
 • Drive (Google Documents, Spreadsheets, Presentations, Forms)
 • FeedBurner
 • Finance: Export and Import
 • Google Play Store
 • Google Play for Developers
 • Google Wallet
 • Maps: My Maps
 • Merchant Center
 • Picasa Web Albums
 • Places (bulk upload)
 • Sites
 • Voice
 • Webmaster Tools
 • YouTube

Należy przenieść dane przed 19 kwietnia 2015 r.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości przeniesienia danych, prosimy odwiedzić Transition Resource Center

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość. W razie jakiekolwiek pytań prosimy odwiedzić Transition Resource Center lub skontaktować się z nami za pomocą office@ritlabs.com.