Aktualności

The Bat! v7.2: Szybkie ładowanie wiadomości i ulepszenie w edytorze HTML

Firma «Ritlabs» S.R.L. wydała długo oczekiwaną nową wersję klienta pocztowego The Bat! v7.2.

Deweloperzy programu wzięli pod uwagę potrzeby wielu użytkowników i wprowadzili pewne zmiany, aby poprawić wydajność klienta pocztowego The Bat!

W nowej wersji programu podczas pracy z EWS zużywa mniej pamięci oraz zarządzanie ze skrzynkami tego rodzaju w zaszyfrowanych bazach danych się stało stabilnym.

Poza tym teraz The Bat! v7.2 jest znacznie szybciej niż jego poprzedni wersji, nie tylko z EWS, ale również ze skrzynką POP3, czyli może pobrać wiele małych wiadomości za bardzo krótki czas.

W nowej wersji wystąpili istotne zmiany w organizacji pracy z szablonami, redaktorem i wewnętrznym modułem widoku HTML.

Kontynuowane są prace nad książkami adresowymi w The Bat! - jednoczesna edycja wielu kontaktów teraz występuje poprawnie oraz przy usunięciu kontaktu z książki adresowej kursor przenosi się do następnego kontaktu.

Bardziej wygodna stała praca z etykietami, subskrypcję RSS i dołączonymi do wiadomości zdarzeniami z kalendarza Microsoft Outlook. Sprawdzić wszystkie ulepszenia The Bat! v7.2 można na stronie Co nowego?

The Bat! v7.2: Szybkie ładowanie wiadomości i ulepszenie w edytorze HTML