Funkcje serwera poczty BatPost

Zabezpieczenia

Uwierzytelnianie

Wykorzystanie bezpiecznego protokołu uwierzytelniania (CRAM-MD5) wyklucza przeniesienie haseł przez Internet, co zapobiega ich przechwyceniu przez osoby trzecie. Obsługiwana jest również większość innych mechanizmów uwierzytelniania.

Antywirus

Serwer oferuje ochronę przed złośliwym oprogramowaniem za pomocą wtyczek antywirusowych. Na podstawie wyników skanowania poczty przychodzącej są wykonywane odpowiednie działania: zwolnienie połączenia (kwarantanna antywirusowa), wyłączenie pobierania wiadomości, przeniesienie wiadomości do określonego folderu. Serwer oferuje dodatkową tymczasową czarną listę do odpierania ataków wirusów. Określa ona limit przyjść zawirusowanych informacji w określonym czasie z danego adresu mailowego.

Elastyczna konfiguracja pamięci masowej

Dzięki rozproszonemu przechowywaniu danych konfiguracyjnych, serwer poczty nie przestanie działać w przypadku częściowej utraty danych. W większości przypadków uszkodzone sektory zostaną pominięte. W związku z tym, jeśli dane jednego użytkownika zostały uszkodzone, nie wpłynie to na działanie innych użytkowników.

Rejestrowanie zdarzeń

Rejestrowanie istotnych zdarzeń pracy serwera jest przydatne do śledzenia ataków zewnętrznych. Na przykład, jeśli użytkownik nie jest w stanie zalogować się nawet przy tysięcznej próbie, to być może ktoś inny próbował dopasować hasło. Wtedy zalecana jest zmiana hasła do konta.

Reguły

Reguły połączeń z czarno-białymi listami pomogą uniknąć połączeń z niechcianymi adresami i serwerami. Np. serwer będzie akceptować połączenia tylko z adresami w sieci lokalnej, co wykluczy jakąkolwiek możliwość ataku z zewnątrz.

Wydajność

Konfiguracja

Serwer poczty obsługuje nieograniczoną liczbę domen i użytkowników.

Lista mailingowa

Lista mailingowa służy do szybkiego rozprzestrzeniania wiadomości do dużej liczby odbiorców. Możliwe jest używanie adresów odbiorców z plików zewnętrznych.

Grupy użytkowników

Serwer pocztowy tworzy grupy użytkowników i przypisuje uprawnienia dostępu do folderów. Dla takich grup dostępna jest opcja tworzenia zamkniętej społeczności z możliwością wewnętrznej wymiany wiadomości. W ten sposób, nieautoryzowane wiadomości nie będą umieszczane na liście mailingowej.

Foldery użytkownika

Konfigurator pozwala zarządzać folderami każdego użytkownika (dodawać, usuwać, zmieniać nazwy) i zapewnia dostęp do folderów określonych grup użytkowników.

Zasady

Reguły pozwalają na definiowanie polityki serwera w zakresie:

  • przyjmowania połączeń - możliwe jest zdefiniowanie zakresu adresów IP i nazw hostów, aby umożliwić lub zablokować połączenie za pośrednictwem określonych protokołów.
  • adresów nadawców - możliwe jest określenie zakresu adresów pocztowych, które będą dostępne lub blokowane za pomocą protokołu SMTP.
  • adresów odbiorców - możliwe jest określenie zakresu adresów pocztowych, które będą dostępne lub blokowane za pomocą protokołu SMTP.

Należy zauważyć, że działania wbrew regułom mogą wpływać na późniejsze czynności z danym połączeniem. Na przykład, zgodnie z zasadami filtrowania spamu, to adres odbiorcy zamiast adresu nadawcy może zostać odrzucony, powodując w rezultacie usunięcie adresu pocztowego z listy odbiorców.

Czarne i białe listy

Czarne i białe listy umożliwiają tworzenie zestawów adresów IP, nazw hostów i adresów e-mail, które są poddawane szczególnym zasadom przetwarzania. Reguły te są mniej funkcjonalne od zasad, oferujących możliwość tworzenia zestawów z „dozwolonych” i „zabronionych” adresów.

Monitoring aktywności i rejestracji

Monitoring ten oferuje śledzenie w czasie rzeczywistym obciążeń serwera, zmian w protokole aktywności serwera oraz kolejki komunikatów. Ważne wydarzenia w funkcjonowaniu serwera mogą być zapisywane w dziennikach aktywności. Ponadto, dzienniki te mogą być przechowywane jako baza danych, co znacznie upraszcza analizę zdarzeń. Taką analizę można przeprowadzić przy użyciu innych programów.

Wsparcie wspólnych protokołów

Serwer obsługuje następujące protokoły do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail: SMTP, POP3, IMAP4rev1.

Elastyczna konfiguracja pamięci masowej

Dostęp do danych konfiguracyjnych (grup, domen, użytkowników, folderów, wiadomości, reguł, czarnych i białych list) jest otwarty za pomocą sterownika, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie danych w wymaganym miejscu i ustawienie serwera pod konkretne potrzeby. Na przykład, konfiguracja może być przechowywana w bazie danych użytkownika, co pozwala na wykorzystanie innych konkretnych zastosowań w celu uzyskania dostępu do odpowiednich danych. Co więcej, konfiguracja może być przydzielona do kilku baz danych zapewniających jeszcze większą elastyczność w dostosowywaniu serwera do potrzeb użytkownika końcowego.

Bezpieczne uwierzytelnianie

Wykorzystanie bezpiecznego protokołu uwierzytelniania (CRAM-MD5) wyklucza przeniesienie haseł przez Internet, co zapobiega ich przechwyceniu przez osoby trzecie. Dodatkowo, większość innych mechanizmów uwierzytelniania też jest dostępna i obsługiwana.

Język interfejsu

Aktualna wersja serwera jest dostępna w języku angielskim i rosyjskim. W przyszłości planowane są kolejne wersje językowe.

Antywirus

Serwer oferuje ochronę przed złośliwym oprogramowaniem za pomocą wtyczek antywirusowych. Na podstawie wyników skanowania poczty przychodzącej mogą być wykonane odpowiednie działania: zwolnienie połączenia (kwarantanny antywirusowe), wyłączenie pobierania wiadomości, przenoszenie wiadomości do określonego folderu. Do odpierania ataków wirusów, serwer oferuje dodatkową tymczasową czarną listę, która określa limit przyjść wirusów z danego adresu w określonym czasie.