Centrum Wsparcia Klienta

Konfiguracja skrzynki e-mail

 • Konto EWS (Exchange Web Services)
 • Konfiguracja skrzynki pocztowej IMAP
 • Usuwanie skrzynki pocztowej
 • Właściwości skrzynki pocztowej

 • Konto EWS (Exchange Web Services)
  Informacje ogólne
  Tworzenie nowej skrzynki pocztowej EWS
  Otrzemanie wiadomości i struktura folderów
  Synchronizacja
  Zarządzaj folderami


  Informacje ogólne

  Jeśli masz konto na MS Exchange Server 2007 lub nowsze, to możesz teraz utworzyć konto w programie The Bat! i skonfigurować je do pracy z protokołem EWS (Exchange Web Services). Instalacja dodatkowych programów lub korzystanie z profilu programu Outlook, jak i z MAPI, nie jest już potrzebna. Oprócz wiadomości, The Bat! będzie pobierać inne komponenty MS Exchange, takie jak kalendarz, kontakty, zadania, notatki.

  Przy pierwszym połączeniu The Bat! zaimportuje pobrane kontakty do książki adresowej. Jeżeli w kalendarzu są przypomnienia zadania albo wydarzenia, to The Bat! doda je też do terminarza. Wszystkie inne elementy MS Exchange są używane wyłącznie w celach informacyjnych.


  Tworzenie nowej skrzynki pocztowej EWS

  W oknie dialogowym Tworzenia nowej skrzynki pocztowej podaj swój adres e-mail oraz hasło, aby uzyskać dostęp do Exchange konta, wybierz "Exchange Web Services (EWS)" w polu Rodzaj protokołu a następnie kliknij przycisk Dalej.  The Bat! korzysta z automatycznego wykrywania Exchange, aby automatycznie otrzymywać z serwera Exchange dane do konfiguracji konta. Jeżeli serwer Exchange jest poprawnie skonfigurowany, The Bat! wykrywa punkt końcowy serwera Exchange i wyświetla jego adres w odpowiednim polu.

  Jeśli program znajdzie punkt końcowy, kliknij przycisk Dalej.

  Jeżeli punkt końcowy serwera Exchange nie zostanie znaleziony (pole "Exchange Server Endpoint" będzie puste), wtedy można:
  • Zmienić ustanowienia konta i sprawdzić połączenie
  • Wprowadzić punkt końcowy serwera Exchange ręcznie
  W polu Email lub ID użytkownika należy wprowadzić nazwę użytkownika lub UPN, aby program znalazł punkt końcowy:


  (wejście za pomocą Email/User ID)

  Albo


  (wejście za pomocą UPN)

  Na pierwszym zrzucie ekranu dla uzyskania dostępu jest używana nazwa domeny i nazwa użytkownika, oddzielona ukośnikiem odwrotnym.

  Na drugim zrzucie ekranu UPN umożliwia dostęp: imię dostępu, znak "@" i nazwa domeny.

  Kliknij przycisk Testuj teraz!, żeby The Bat! zaczął szukać punktu końcowego na serwerze Exchange. Za każdym razem, kreator konfiguracji będzie uruchamiać kilkanaście zadań jednocześnie, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wszystkie znalezione punkty końcowe Exchange zostaną dodane do menu rozwijanego. Animacja będzie wyświetlana, dopóki proces wyszukiwania nie będzie zakończony.

  Uwaga: jeśli nie wiesz, jaką nazwę użytkownika należy używać w celu uzyskania dostępu do serwera Exchange, wprowadź dane dostępowe, których używasz do uzyskania dostępu poprzez OWA (Outlook Web Access).

  Jeśli program nie znajdzie punktu końcowego serwera Exchange, zapytaj administratora serwera jak zapewnić punkt końcowy i dostęp do danych (UPN i hasło lub nazwę użytkownika i hasło) i wprowadź punkt końcowy serwera Exchange ręcznie.

  Później można zmienić ustawienia w menu Konto -> Właściwości -> Serwery.

  Jeśli punkt końcowy serwera Exchange nie zostanie wykryty automatycznie albo nie będzie dostępny, może oznaczać to, że administrator serwera Exchange zablokował protokół dostępu EWS. Aby to sprawdzić, spróbuj połączyć się z https://mail.company.com/ews/exchange.asmx: gdzie powinno pojawić się okno autoryzacji.
  Po udanej autoryzacji, WSDL plik zostanie otrzymany. Jeśli nie otrzymasz go, to skontaktuj się z administratorem serwera Exchange z prośbą o zmianę ustawienia serwera.
  Aby uzyskać punkt końcowy serwera Exchange, można również skorzystać ze strony firmy Microsoft: https://testconnectivity.microsoft.com
  Na zakładce Exchange Server wybierz Microsoft Exchange Web Services Connectivity Tests i po przetestowaniu sprawdź dane – powinieneś zobaczyć wartość EwsUrl. Ten adres jest używany jako punkt końcowego serwera Exchange w programie The Bat!

  Można też ustawić parametry uwierzytelniania certyfikatów. Może pojawić się ostrzeżenie o zabezpieczeniach, jeśli serwer Exchange używa certyfikatu z podpisem własnym lub certyfikatu, którego ważność wygasła::  Możesz dodać go do certyfikatów systemu Windows (View Certificate | Install Certificate | Next | Place all certificates in the following store | Browse | | OK | Next | Finish).

  Aby nie otrzymywać ostrzeżeń o zabezpieczeniu, można włączyć opcję pomiń spradzenie certyfikatu.

  Uwaga: można nie zweryfikować certyfikat tylko wtedy, gdy masz zaufanie do jego źródła.

  Po zakończeniu procesu wyszukiwania, kliknij przycisk Dalej.  W polu Nazwa użytkownika zostanie wyświetlona nazwa konta na serwerze Exchange. Jeśli połączenie zostało ustanowione, to można zobaczyć pełną nazwę otrzymaną z serwera. W przeciwnym razie, w tym polu będzie wyświetlać się nazwa, która została podana na pierwszym etapie tworzenia konta.

  W drugim polu będzie wyświetlać się nazwa skrzynki w drzewie katalogów.

  Poniżej można wybrać skrzynkę pocztową katalogu domowego - miejsce, w którym można przechowywać wszystkie informacje odnoszące się do niej. Jeśli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Przegląd i wybierz żądany katalog.

  Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces tworzenia nowego konta. Nowe konto pojawi się w drzewie folderów i będzie puste. Foldery skrzynki pocztowej zostaną pobrane do programu po pierwszym połączeniu z serwerem.


  Otrzemanie wiadomości i struktura folderów

  The Bat! załaduje wszystkie foldery i ich zawartość (oprócz folderów Deletions, Archive i Recoverable) po komendzie "Pobierz nową pocztę".

  Oprócz domyślnych folderów program załaduje folder Kalendarz, Kontakty, Zadania, i kilka innych, które będą wyświetlać takie składniki MS Exchange, jak wydarzenia, kontakty, zadania, notatki, RSS-subskrypcji.

  Program wyświetla wszystkie atrybuty wykorzystywane w programie Outlook, które odpowiadają funkcjonalności The Bat! i RFC822, takie jak: Temat, Nadawca, Odbiorca, Kopia, Kopia ukryta i inne nagłówki, znaczniki, załączniki, tagi, szyfrowanie, data i godzina odbioru oraz utworzenia wiadomości, rozmiar wiadomości.

  The Bat! może pobrać wiadomości otrzymane później niż w określonym terminie. Po skonfigurowaniu konta EWS, można włączyć opcję "pobierz tylko pozycje po" i ustawić datę. The Bat! nie będzie pobierać wiadomości odebrane przed tym dniem. Można włączyć tę opcję w sekcji Serwery we właściwościach konta.

  Jeśli Outlook jest podłączony do sieci społecznych (Twitter, Facebook, LinkedIn), wtedy folder z kontaktami tych sieci społecznych zostanie również wyświetlany w drzewie kont w The Bat! Każdy kontakt ma kartę vCard, zdjęcia lub inne pliki, które zostały przypisane do tego kontaktu.

  The Bat! może również pobrać kontakty z sieci korporacyjnej. Aby pobrać takie kontakty należy włączyć opcję " ładuj kontakty Active Directory" podczas konfigurowania konta. Można włączyć tę opcję później we właściwościach konta EWS w sekcji "Serwery". Kontakty te pojawiają się w folderze Active Directory na koncie EWS i są automatycznie importowane do książki adresowej EWS. Nie można przenieść lub usunąć te kontakty z folderu usługi Active Directory.

  Przy pierwszym podłączeniu do serwera, The Bat! utworzy książkę adresową i zaimportuje do niego załadowane kontakty. Nazwa książki adresowej będzie zawierać nazwę i etykietę “[EWS]”:  Możesz dowolnie zmienić nazwę książki adresowej, a ona nadal będzie związana z kontem EWS. Jeśli książka adresowa zostanie usunięta, wtedy kontakty też znikną z interfejsu programu The Bat! Można będzie je ponownie zaimportować z pliku <nazwa kontaktu>.vcf, dołączonego do każdego kontaktu. Następnym razem, gdy The Bat! ustanowi połączenie z serwerem, będzie utworzona nowa książka adresowa.

  Jeżeli przypomnienie zostało dodane do wiadomości, zadaniu lub zdarzeniu w Outlook lub OWA, The Bat! doda przypomnienie do terminarza od razu, kiedy ta wiadomość/zadanie/zdarzenie zostanie pobrane do The Bat!. Program będzie zapowiadać o wydażeniu w zaplanowanym czasie.

  Jeśli utworzysz jakiegoś element na serwerze Exchange, The Bat! załaduje go też przy połączeniu z serwerem. Jednak elementy, które są tworzone w programie The Bat! nie będą przenoszone do serwera. Będą one przechowywane tylko lokalnie.


  Synchronizacja

  Kiedy The Bat! pobiera elementy MS Exchange, są one przechowywane lokalnie. W przypadku zmiany elementów na serwerze, w The Bat! te elementy nie będą wyświetlać się w formie zaktualizowanej, dopóki pamięć podręczną tego folderu nie zostanie wyczyszczona.

  Jeśli elementy z programu zostaną usunięte naciskając klawisz Delete, zostaną usunięte z serwera Exchange.

  Jeżeli usuniesz elementy przy użyciu alternatywnego usunięcia (skrót Shift + Delete), wtedy one również będą usunięte z serwera (w tym przypadku zostanie stosowany tryb Exchange soft delete mode). Jeśli przywrócić usunięte elementy w programie The Bat! poprzez menu Folder -> Pokaż usunięte wiadomości(żeby przywrócić usuniętą wiadomość, zaznacz ją i naciśnij klawisz Delete), będą one zapisywane tylko lokalnie.

  Jeśli wiadomość, która już została ściągnięta do The Bat!, zostanie usunięta na serwerze Exchange, to nie będzie usunięta z programu The Bat!, jednak jeśli wyczyścisz pamięć podręczną folderu, wiadomość nie zostanie ponownie ściągnięta.

  Jeśli przenieść lub skopiować wiadomości, lub inne przedmioty Exchange w folderach konta EWS, to one zostaną przesłane do odpowiednich folderów na serwerze. Jeśli przenieść wiadomość z folderu, wiadomość zostanie usunięta z tego folderu na serwerze.

  The Bat! obsługuje synchronizację znaczników Oznacz jako przeczytane/Oznacz jako nieprzeczytane, Oznaczona flagą i Zaparkowana (“is draft” в терминологии Exchange). w terminologii Exchange). Na przykład, jeśli oznaczysz wiadomość jako przeczytaną w The Bat!, dla innych klientów poczty ta sama wiadomość również będzie oznaczona jako przeczytana. Znaczniki Z odpowiedzią i Przekazana/Przeadresowana nie będą zsynchronizowane.

  The Bat! synchronizuje priorytet wiadomości i znak prywatności (Sensitivity). Znak prywatności jest wyświetlany jako etykieta. Aby etykietą zmienić, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej wiadomości i wybierz ją w sekcji «Etykiety». Atrybuty, które nie są obsługiwane w The Bat!, są pokazany jako etykiety. Synchronizacja kolorów nie jest obsługiwana.


  Zarządzaj folderami

  Foldery w programie The Bat! są wyświetlane w tym języku, który został określony w koncie na serwerze (w tym przypadku stosowany jest tryb Exchange soft delete mode). Jeśli zmienić ustawienia języka w OWA, to nazwy folderów w programie The Bat! również będą zmienione.

  W przypadku zmiany nazwy, przeniesienia lub usunięcia folderów w The Bat!, te zmiany będą też przekazywane do serwera, czyli też i w innych klientach pocztowych. Jeśli utworzysz folder w The Bat!, to ten folder też pojawi się na serwerze. Jeśli struktura folderów zostanie zmieniona na serwerze (zmiana nazw, utworzenie, usuwanie lub przeniesienie folderów), The Bat! również aktualizuje strukturę folderów przy połączeniu z serwerem.

  Jeśli nie chcesz, aby jakiś dokładny folder wyświetlał się w drzewie folderów skrzynki pocztowej, ale zachował się na serwerze, to można go ukryć z interfejsu, wybierając folder, naciskając klawisz Delete i wybierając opcję Ukryj folder.  Aby ukryć folder, należy również wybrać opcję Obsługa listy ukrytych folderów w menu Konto-> Właściwości -> Serwery:  Jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryte foldery zostaną przywrócone po ponownym połączeniu się z serwerem.

  Tak więc, można wybrać opcję Obsługa listy ukrytych folderów i ukrywać foldery. Aby ponownie wyświetlić wszystkie ukryte foldery, należy wyłączyć tę opcję i wybrać opcję «Pobierz nową pocztę».

  Można również wyczyścić pamięć podręczną wybierając opcję Wyczyść pamięć podręczną w menu Folder –> Właściwości -> Właściwości EWS. Po oczyszczeniu The Bat! pobiera składniki MS Exchange ponownie.
  0  

  Konfiguracja skrzynki pocztowej IMAP

  Właściwości skrzynki pocztowej
  Dźwięk
  Właściwości folderów 
  Polecenia IMAP

   Właściwości skrzynki pocztowej 

  Dla konta, z obsługą protokółu IMAP4, oprócz standardowych konfiguracji, są też dodatkowe ustawienia. 


  W menu Konto->Właściwości->Zarządzanie pocztą można skonfigurować synchronizację folderów lokalnych, takich jak Do wysyłki, Wysłane, Kosz, z odpowiednimi folderami na serwerze. Aby to zrobić, w sekcji Przypisanie domyślnych folderów do skrzynek IMAP zaznacz pole wyboru obok nazw folderów i wybierz z rozwijanego menu odpowiednie foldery na serwerze. Na przykład, jeśli folder Wysłane nie będzie synchronizowany z folderem na serwerze, wiadomości wysyłane z The Bat!, nie zostaną zapisane na serwerze, ale tylko lokalnie. Jeśli dla folderu Wysłane zostanie wybrany odpowiedni folder Wysłane na serwerze, to wszystkie e-maile wysłane z The Bat! będą przechowywane na też serwerze. 

  W sekcji Automatyczne łączenie się z serwerem można określić warunki, na jakich program będzie łączyć się z serwerem, aby zsynchronizować dane: 

  • przy uruchomieniu programu The Bat! 
  • przy wyborze konta  
  • dla pobierania zawartości wiadomości lub innych działań 
  • podczas wywoływania polecenia „ połączenie” 

  Połączenie konta IMAP z serwerem nie przerywa się w przeciwieństwie do skrzynki pocztowej POP3. Można jednak włączyć opcję Jeśli nie jest aktywne, rozłącz po i ustawić czas, po którym połączenie z serwerem zostanie przerwane. 

  W menu Konto->Właściwości->Zarządzanie pocztą->Dostrajanie konta IMAP są przedstawione dodatkowe ustawienia dla skrzynki IMAP. 


  Opcja Aktualizuj subskrypcję po wlączeniu jest potrzebna, na przykład, przy zastosowaniu konta IMAP w różnych urządzeniach. Więc, jeśli ta opcja jest włączona i jeśli na jednym z urządzeń zostały wykonane zmiany w folderach konta IMAP, to na drugim urządzeniu te zmiany też zostaną wyświetlone. 

  Opcja Podczas połączenia odświeżaj liczniki co ... minut oznacza, że liczniki ilości wiadomości będą aktualizować się we wszystkich folderach tego konta. 

  Aktywując opcję Przy przeglądaniu wiadomości pobieraj tylko ich treść, program będzie ładować tylko treść wiadomości, załączone pliki nie zostaną pobrane. 

  Kiedy potrzebujesz wyłączyć wszystkie reguły sortowania poczty dla konta IMAP, to można włączyć opcję Nie używaj filtrów

  Jeśli to konieczne, to można ograniczyć liczbę połączeń konta IMAP z serwerem, aktywując opcję Jednocześnie do. Ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń może spowodować spowolnienie przetwarzania folderów i wykonywania poleceń. 

  Dla przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości można określić własną konfigurację ładowania: 

  Pobierz tylko nagłówek - program będzie ładować tylko nagłówki, jednak tekst wiadomości będzie dostępny tylko gdy ta wiadomość zostanie wybrana. 
  Pobierz nagłówek i części tekstowe - tekst wiadomości i nagłówek zostaną automatycznie pobrane, a załączniki nie zostaną załadowane. 
  Pobierz całą wiadomość - gdy ta opcja jest wybrana, zostanie pobrany nie tylko tekst, ale również załączniki. 

  Jeśli opcja Załaduj podczas okresowego sprawdzania będzie aktywna, to pobieranie wiadomości będzie występować w regularnych odstępach, pod warunkiem, że opcja Sprawdzaj skrzynkę okresowo co... jest włączona w menu Konto->Właściwości->Opcje dodatkowe

  Jeśli to konieczne, to można aktywować opcję Nie używaj polecenia IDLE. IDLE – to tryb oczekiwania na odpowiedź od serwera. Domyślnie to polecenie jest aktywne, więc program obsługuje połączenie ciągle, czekając na powiadomienie od serwera. Jeśli polecenie IDLE jest wyłączone, program sam będzie okresowo wysyłać żądania do serwera. 

  Nie wszystkie serwery obsługują ten tryb oczekiwania. Niektóre serwery wyłączą połączenie. Dla takich serwerów można aktywować polecenie Wysyłaj polecenie IDLE co 30 sekund

  Istnieją serwery, wiadomości od których można usunąć dopiero po kompresji folderów konta IMAP w programie. W tym przypadku, proces kompresji folderów można zautomatyzować, aktywując opcję Kompresuj folder po każdym usunięciu wiadomości

  Przeczytać o innych ustawieniach skrzynki pocztowej można w sekcji Właściwości skrzynki pocztowej

  Dźwięk 

  W skrzynkach pocztowych, z obsługą protokółu IMAP4, opcja Odtwarzaj dżwięk w momencie otrzymania poczty nie istnieje. Jednak melodię można ustawić w filtracji wiadomości. Aby to zrobić, przejdź do menu Konto->Filtracja wiadomości, utworz nowy filtr, dodaj operację „Odtwarzaj dźwięk” i dostosuj go, wybierając dźwięk. Możesz też ustawić czas, kiedy melodia będzie odgrywana, aktywując opcję Dźwięki odtwarzane tylko w godzinach

  Wskazówka: podczas konfigurowania filtru, aktywuj opcję Kontynuuj działanie następnych filtrów w zakładce Opcje. Filtr musi być przeniesiony do początku listy filtrów, ponieważ weryfikacja wiadomości zgodnie z zasadami sortowania rozpoczyna się na górze. 


  Właściwości folderów 

  Dla folderów konta IMAP również istnieją dodatkowe ustawienia. 


  W menu Folder->Właściwości->IMAP ustawiona ścieżka do odpowiedniego folderu na serwerze oraz ścieżka do bufora bazy wiadomości. Jeśli to konieczne, to można Oczyścić bufor, klikając na odpowiedni przycisk. Po wyczyszczeniu bufora bazy wiadomości, wiadomości trzeba ponownie pobrać do ich przeglądania. 


  W menu Folder->Właściwości->IMAP->Pobieranie poczty można skonfigurować ładowanie wiadomości dla każdego folderu oddzielnie. Domyślnie, dla wszystkich folderów skrzynki pocztowej są stosowane właściwości folderu nadrzędnego. Z menu rozwijanego można wybrać jedną z opcji - Zmień ustawienia tylko dla tego folderu i Zmień ustawienia dla tego folderu i folderów podrzędnych – i ustawić odpowiednie parametry ładowania wiadomości. 

  Przeczytaj o innych ustawieniach folderów w sekcji Właściwości folderów

  Polecenia IMAP 

  W skrzynce pocztowej IMAP można połączyć lub rozłączyć się z serwerem. Odpowiednie polecenia znajdują się w menu Konto->Polecenia IMAP

  Tworzyć, usuwać i zmieniać nazwy folderów konta IMAP można w menu Konto->Polecenia IMAP ->Zarządzanie folderami IMAP. Aby zmienić nazwę lub usunąć folder IMAP, należy wybrać i kliknąć odpowiedni przycisk. W tym menu można subskrybować do folderów na serwerze lub zrezygnować z subskrypcji usuwając znacznik wyboru w kolumnie Subskrypcja naprzeciwko folderu. Na zakładce Tylko zamówione są wyświetlane tylko foldery na serwerze, dla których jest zainstalowana subskrypcja. Foldery, dla których subskrypcja nie jest ustawiona, nie będą się wyświetlać w programie.


  0  

  Usuwanie skrzynki pocztowej
  Jeżeli trzeba usunąć skrzynkę pocztową, to można to zrobić w menu Konto -> Usuń  Pojawi się okno dialogowe, w którym można będzie wybrać, co zrobić z zawartością tego konta. 


  Jeśli wybierzesz opcję Pozostaw pliki na dysku, to konto zostanie usunięte z programu, ale wszystkie dane pozostaną na dysku. W taki sposób, zawsze można przywrócić konto w programie. Aby to zrobić, trzeba będzie tylko utworzyć nową skrzynkę pocztową o tej samej nazwie. W oknie tworzenia nowego konta zostaną przedstawione stare ustawienia a cały katalog macierzysty dla tej skrzynki pocztowej zostanie wrzucony automatycznie. 

  Jeśli wybierzesz opcję Usuń związane pliki, to wszystkie dane tego konta zostaną usunięte z dysku na stałe.

  0  

  Właściwości skrzynki pocztowej
  Klient pocztowy The Bat! pozwala na tworzenie wielu kont dla różnych adresów e-mail. Korzystając z The Bat! można otrzymywać e-maile do wszystkich adresów, prowadzić korespondencję prywatną i służbową. Dla każdego konta można ustawić indywidualne właściwości. 

  Modyfikacja danych konta jest dostępna za pośrednictwem menu głównego Konto->Właściwości (kombinacja klawiszy Shift + Ctrl + P). Wybierając tą opcję otworzy się okno właściwości konta, które zostało wybrane w drzewie folderów


  Istnieje inny sposób modyfikacji właściwości skrzynki pocztowej. Wybierz konto w drzewie folderów - i po prawej części, na miejscu listy wiadomości, pojawi się informacja o tym koncie. Tutaj też można przejść do modyfikacji właściwości skrzynki pocztowej, klikając na odpowiednie linki. 


  Po lewej stronie znajduje się menu sekcji które mogą być stosowane do modyfikowania właściwości skrzynki pocztowej. 

  Ogólne informacje o koncie 


  W tej sekcji można zmienić nazwę konta, a także informacje, które będą wyświetlane w polu Od i Adres zwrotny. Ponadto, można wybrać Książkę adresową, która będzie używana domyślnie dla wybranego konta. Jeśli wybierze się opcję „Konto domyślne dla wywołań ‘mailto:’, to naciskając na e-mail-link, wiadomość do tego adresu zostanie utworzona z tego konta.

  Serwery 


  Tutaj można zmienić parametry techniczne odbioru i wysyłania poczty: adres serwera, nazwę użytkownika, hasło i typ połączenia, paramenty uwierzytelniania, numer portów (numer trzeba zmienić , jeśli niektóre porty są zablokowane), sposób wysyłki, ograniczenia czasowe. Nie należy bez konieczności zmieniać te parametry. Również w tej sekcji są trzy części – Wysyłka odłożona (tutaj można wybrać przedziały czasowe), Sieć (własne ustawienia połączenia skrzynki pocztowej z Internetem), Zapis protokołu (włączyć/wyłączyć protokoły, gdzie są zapisywane dane dotyczące wysyłania i odbierania wiadomości, a także wybór miejsca przechowywania danych). 

  Wysyłanie poczty 

  W polu (SMTP) Serwer należy wpisać adres serwera dla wysyłki wiadomości. 
  Wybierz typ połączenia: Zwykłe, Bezpieczne na zwykłem porcie (STARTTLS), Bezpieczne na specjalnym porcie (TLS). W zależności od typu połączenia, wybierz odpowiedni numer portu. 
  Opcja Użyj jako serwera SMTP w podróży może być przydatna, jeśli wystąpił problem z wysyłaniem poczty za pośrednictwem zainstalowanego serwera SMTP. Na przykład, jeżeli w czasie podróży, wiadomości nie można wysłać, to przyczyną tego może być blokowanie SMTP serwera przez lokalnego ISP. W tym przypadku, możesz spróbować wysłać wiadomość za pomocą innego serwera SMTP. W celu aktywowania tej funkcji, kliknij przycisk Konfiguracja... i dodaj ustawienia dla dodatkowego serwera SMTP. Jeśli wystąpił problem z wysyłaniem poczty, przejdź do menu Konto -> Właściwości -> Serwery i w menu rozwijanym pola SMTP-serwer, wybierz inny serwer. 
  W zależności od konfiguracji SMTP-serwera, należy ustawić uwierzytelnianie w celu uzyskania dostępu do tego serwera. Kliknij na Uwierzytelnianie i wybierz opcję: 

  Uwierzytelnianie SMTP (wg RFC 2554) - jeśli SMTP-serwer obsługuje uwierzytelnianie SMTP, to wybierz tę opcję. 
  Użyj ustawień jak dla pobierania poczty – wybierz tę opcję, jeśli nie jest wymagana dodatkowa nazwa użytkownika i hasło do uwierzytelniania SMTP. W tym przypadku, dostęp do serwera SMTP jest otwarty dzięki nazwie użytkownika i haśle, które są używane dla serwera odbierania poczty. 
  Użyj ustawień specjalnych – przy wyborze tej opcji, pojawiają się pola dla wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. 
  Wymagane bezpieczne uwierzytelnianie (MD5) - zaznacz pole wyboru dla tej opcji dla korzystania z uwierzytelniania MD5. 
  Uwierzytelnianie „POP przed SMTP” - włącz tę opcję w przypadku, jeśli serwer SMTP wymaga otrzymywania wiadomości przed je wysłaniem. 

  Następujące parametry są dostępne tylko dla wersji The Bat! Professional: 
  Zachowaj hasło w żetonie iKey - włącz tę opcję, aby zapisać hasło w żetonie iKey. 
  Uwierzytelnienie biometryczne (wymaga TLS) - włącz tę opcję, jeśli korzystasz z generatora kodów jednorazowych z uwierzytelnieniem biometrycznym – odcisk palca. 
  Buforuj przez ... minut - ustaw okres, w którym The Bat! będzie pamiętał hasło lub odcisk. 


  Odbieranie poczty 

  W polu Serwer poczty, wpisz adres serwera do odbierania poczty. 

  W polu Użytkownik wpisz nazwę skrzynki pocztowej na serwerze poczty. Ta nazwa może być taka sama jak adres e-mail lub zawierać część adresu e-mail, która znajduje się przed znakiem „@”. 

  Wprowadź hasło do logowania się do skrzynki pocztowej na serwerze. Jeżeli pole nie jest wypełnione, The Bat! będzie przypominać za każdym razem przy otrzymywaniu wiadomości oraz zaproponuje wypełnienie tego pola. 

  Wybierz typ połączenia i odpowiedni port

  Jeśli serwer obsługuje bezpieczne uwierzytelnianie na etapie połączenia, należy użyć odpowiedniego przycisku dla ustawienia parametrów: 
  Normalnie – ten parametr oznacza, że hasło jest wysyłane od klienta do serwera w otwartej formie. 
  MSN (NTML) - wybierz tę opcję, jeśli odbierasz pocztę z MSN/Hotmail kont. 
  Compuserve (RPA) - metoda uwierzytelniania, która jest używana w sieci Compuserve. 
  Konwersacja APOP MD-5 (RFC-1939) - wybierz tę opcję, aby użyć uwierzytelnianie APOP. 
  Konwersacja CRAM-HMAC MD-5 (RFC-2095) - wybierz tę opcję, aby użyć uwierzytelnianie CRAM. 
  Nie przechowuj hasła, żądaj go przy pobieraniu poczty – ten parametr jest przydatnym dodatkiem do systemu bezpieczeństwa. Po wybraniu tej opcji pole do wprowadzania hasła nie będzie wyświetlane. 

  Następujące parametry są dostępne tylko dla wersji The Bat! Professional

  Konwersacja CRAM-HMAC MD-5 z żetonem iKey - wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z generatora kodów jednorazowych z uwierzytelnieniem w The Bat!. 
  Uwierzytelnianie biometryczne (wymaga TLS) - włącz tę opcję, jeśli korzystasz z generatora kodów jednorazowych z uwierzytelnieniem biometrycznym - odcisk. 
  Buforuj przez ... minut - ustaw okres, w którym The Bat! będzie pamiętał hasło lub odcisk. 

  W menu Konto->Właściwości->Serwery można również zainstalować Ograniczenie czasowe serwera - okres czasu, po którym program przerywa połączenie z serwerem bez uzyskania odpowiedzi od serwera. 

  Wybierz jeden z dwóch sposobów wysyłki – natychmiast (e-mail jest wysyłany natychmiast po komendzie „Wyślij ponownie”) lub do kolejki (po komendzie „Wyślij ponownie” wiadomość zostanie umieszczona w folderze „Do wysyłki” i będzie czekać na wysłanie). 

  Wybierz opcję Równocześnie wysyłaj i pobieraj pocztę, żeby The Bat! wykonał następujące czynności w tym samym czasie (bez względu na odbieranie/wysyłanie wiadomości ręcznie lub automatycznie). 

  Zarządzanie pocztą 


  W tej sekcji można określić, czy należy usunąć wiadomości z serwera, odebrane przez klienta pocztowego. Jeśli wiadomości trzeba pozostawić na serwerze, wtedy można wybrać okres przechowywania. Opcjonalnie można określić maksymalny rozmiar wiadomości i usunąć duże wiadomości z serwera. W tym oknie można ustawić parametry Dyspozytora poczty na serwerze i kodowanie niestandardowych znaków w tekście i w nagłówku otrzymanych wiadomości. 

  Opcje dodatkowe 


  W tej sekcji można określić opcje automatycznego sprawdzanie skrzynki pocztowej (na przykład, The Bat! może pobrać pocztę z serwera przy starcie programu i następnie co 10 minut), i wybrać warunki, kiedy wiadomości są uznawane za przeczytane. The Bat! może automatycznie opróżniać kosz i skompresować wszystkie foldery, aby zaoszczędzić miejsce na dysku po wyjściu z programu, jeśli wybierze się odpowiednie pola. Ponadto, użytkownik może dostosować parametry ustawienia edytora

  Pliki i katalogi 

  W menu Konto -> Właściwości-> Pliki i katalogi można określić ustawienia przechowywania plików. 


  Katalog macierzysty - jest katalogiem podstawowym do przechowywania folderów skrzynki pocztowej. 

  Załączniki 

  W polu domyślnie koduj załączniki można ustawić typ kodowania domyślnego dla załączników (jest używane przy kliknięciu „Dołącz plik” w redagowaniu wiadomości). Można wybrać jedną z opcji - Base64 (MIME) lub standardowe kodowanie UU Encodiing. 

  Możesz wybrać sposób przechowywania załączników - w treści wiadomości lub oddzielnie w specjalnym katalogu. W drugim przypadku, po otrzymaniu wiadomości, pliki automatycznie przenoszą się do oddzielnego katalogu, określonego w tym polu. 

  Uwaga: po wybraniu opcji przechowywania załączników oddzielnie, a następnie podczas przenoszenia wiadomości do innej skrzynki, załączone pliki nie będą przeniesione do innego folderu. 

  Opcja Usuń załączniki do wiadomości po usunięciu jej z kosza pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni wirtualnej komputera. Jeśli wiadomość wpada do kosza i potem zostaje usunięta, odpowiednie załączniki powinny również nie zajmować miejsca na komputerze. 

  Aktywując opcję Wstawiaj załączniki do wiadomości dopiero w momencie jej wysyłania, załączniki zostaną dołączony natychmiast po wybraniu opcji „Wyślij”. 

  Podział długiej wiadomości na porcje 
  The Bat! pozwala na automatycznie rozdzielenie dużych wysyłanych wiadomości na mniejsze. Może to być bardzo przydatne, na przykład, jeśli masz limit na rozmiar wysyłanych wiadomości. Jednak, dla połączenia e-maila, rozbitego na porcje, odbiorca musi mieć zainstalowany The Bat! lub inny klient pocztowy, który obsługuje RFC-1521. 

  Sugerowany rozmiar porcji przy podziale - to domyślny rozmiar, na który The Bat! dzieli wysyłaną wiadomość. 

  Wybierz opcję Domyślnie dziel wychodzące wiadomości większe niż podany rozmiar, żeby The Bat! automatycznie dzielił wszystkie wysyłane wiadomości, jeśli ich rozmiar przekracza określoną wielkość. 

  Szablony 


  Niektóre części wiadomości powtarzają się w trakcie korespondencji, a dzięki szablonom można nie tracić czasu na wielokrotne ich pisanie. Dzięki szablonom można przygotować standardowy tekst wiadomości wcześniej. The Bat! pozwala tworzyć taki szablony dla nowej wiadomości, odpowiedzi, przekazania, potwierdzenia przeczytania, archiwizacji wiadomości, szybkiej odpowiedzi oraz złotych myśli

  Standardowy szablon nowej wiadomości: 


  Szablon nowej wiadomości jest tak skonstruowany, że wiadomość będzie zawierać powitanie, w tym imię i nazwisko odbiorcy (makro %TOFName), podpis (makro %FromFName) i adres e-mail (makro %FromAddr) nadawcy. Kursor zostanie automatycznie przeniesiony do miejsca, w którym umieści się makro %Cursor – to bardziej wygodne dla rozpoczęcia wiadomości. Ten i inne szablony można dostosować za pomocą zwykłego tekstu i makr. Dodatkowo, można wybrać format tekstu wiadomości (w formacie HTML lub prosty tekst), zestaw znaków (na przykład kodowanie wiadomości) i dodać atrybuty potwierdzenia wysyłki i przeczytania. Oprócz tego, jest dostępny podgląd, który pomoże ustalić, czy odpowiada szablon do Twoich wymagań. Na przykład, tak będzie wyglądać nowa wiadomość, utworzona przy użyciu szablonu: 


  Złote myśli 
  Złote myśli – to zabawny i mądry zwroty (aforyzmy, cytaty, itp.). Do złotych myśli mogą być przypisane różne wersje pozdrowień i pożegnań. Jeśli we szablonie dodać makro %COOKIE, The Bat! wybra dowolne motto i włoży go w tekst wiadomości. Motta mogą być przechowywane bezpośrednio w programie The Bat! Możesz dodać je do menu Konto ->Właściwości->Szablony->Złote myśli. Także motto można wstawić z pliku tekstowego (txt). Aby to zrobić, kliknij Złota myśl z pliku i określ ścieżkę dostępu do pliku z mottem. Rozbić motto na kilka linii można poprzez dodanie symbolów \n, gdzie chcesz, żeby był koniec linii. 

  Aby wstawić w szablon motto ze zewnętrznego pliku, trzeba określić dodatkowy parametr w makro %COOKIE. Na przykład: ‘%COOKIE = „C:\bat\Quotes.txt” „- motto zostanie wystawione z pliku Quotes.txt, znajdujące się na dysku C:\ w katalogu The Bat!. 

  Dźwięk 


  W tej sekcji można wybrać plik dźwiękowy i zaznaczyć go jako melodię dla skrzynki pocztowej. Jeśli umieścisz odpowiednie pole wyboru, to melodia zabrzmi z każdym nowym otrzymanym e-mailem na to konto. Można również ustawić czas, kiedy melodia będzie odgrywać - na przykład, tylko w godzinach pracy.

  0