Centrum Wsparcia Klienta

Sprawdzanie poczty

 • Dyspozytor poczty na serwerze
 • Odbieranie wiadomości

 • Dyspozytor poczty na serwerze
  Dyspozytor poczty umożliwia przeglądanie wiadomości na serwerze przed pobraniem jej do programu. Dzięki dyspozytorowi można usunąć niechciane wiadomości bezpośrednio na serwerzea, czy opóźnić ładowanie wiadomości o dużej objętości lub wybrać pilne wiadomości do natychmiastowego pobrania. Funkcje te są przydatne przy niestabilnym połączeniem internetowym. 

  Dyspozytor poczty jest dostępny za pośrednictwem menu Konto->Dyspozytor poczty na serwerze. Musisz wybrać jedną z dwóch opcji – Sprawdź nowe wiadomości (kombinacja klawiszy Ctrl + F2) lub Sprawdź wszystkie wiadomości (kombinację klawiszy Shift + Ctrl + F2). 


  Przy dużej liczbie wiadomości, ich przetwarzanie może trochę potrwać. Po otrzymaniu wiadomości zostaną wyświetlone w osobnym oknie z dodatkiem kilku kolumn z przełącznikami. 


  Czytaj – wybrana wiadomość zostanie oznaczona jako przeczytana na serwerze. 

  Odbierz – wiadomość zostanie pobrana z serwera. 

  Usuń - wiadomość zostanie usunięta z serwera bez pobierania do programu. 

  Otwórz - natychmiast zostanie otwarta wiadomość w programie (w takim przypadku opcja Odbierz również musi być wybrana). 

  Jeśli zaznaczone zostaną pola, tak jak pokazano w przykładzie, pierwsza wiadomość zostanie usunięta z serwera, druga zostanie pobrana i natychmiast otwarta, a trzecia pozostanie na serwerze, ale nie będzie pobrana do The Bat!, a czwarta wiadomość zostanie pobrana do programu w zwykłym trybie. 

  Zaznaczenia mogą być umieszczone za pomocą myszy albo skrótów, które są opisane w menu Wiadomość i Wybór. Jeśli zaznaczenie należy umieścić dla wszystkich wiadomości, to można użyć menu Globalne

  Na pasku narzędzi są dostępne inne przyciski, za pomocą których można pracować z wiadomością, nie pobierając jej z serwera - otworzyć, odpowiedzieć, przekazać. Kiedy wszystkie przełączniki są ustawione, naciśnij przycisk Rozpocznij pobierania (skrót F2). Dyspozytor poczty będzie zamknięty, a program dokona niezbędne akcje i pobierze nowe wiadomości.

  0  

  Odbieranie wiadomości
  Aby otrzymać nowe wiadomości, sprawdź skrzynki pocztowe. Jeśli w nich są nowe wiadomości, The Bat! wyśle je i przetworzy zgodnie z ustalonymi warunkami filtrów – rozłoży do określonych folderów i zrealizuje inne wyznaczone działania. 
  Kontrolować skrzynki pocztowe można za pomocą menu Konto->Pobierz nową pocztę (skrót F2) lub kliknąć przycisk  na głównym pasku narzędzi. W tym przypadku, The Bat! sprawdzi tylko jedną skrzynkę pocztową, która w tym momencie jest aktywna. Aby sprawdzić wszystkie skrzynki pocztowe kliknij w menu Narzędzia->Sprawdż pocztę dla wszystkich kont (skrót klawiszowy Alt + F2) lub klikając strzałkę na  i wybierając odpowiednią opcję. Jeśli to konieczne, można wyłączyć konkretne skrzynki pocztowe z ogólnej kontroli za pomocą menu Konto->Właściwości->Opcje dodatkowe wybierając opcję Ignoruj polecenie ‘Sprawdź pocztę dla wszystkich kont’


  W The Bat! można pobrać i wysłać wiadomości ze wszystkich kont jednocześnie. Można również ustawić parametry automatycznego sprawdzania skrzynki pocztowej - w określonych odstępach czasu program sprawdzi pojawienie się nowych wiadomości.

  0