Centrum Wsparcia Klienta

Synchronizacja książki adresowej (CardDAV)

 • Synchronizacja książki adresowej (CardDAV)

 • Synchronizacja książki adresowej (CardDAV)

  Dzięki obsłudze protokołu CardDAV w The Bat! można synchronizować kontakty książki adresowej z serwerami CardDAV, w tym książkę adresową Google oraz iCloud. Można dodawać, edytować lub usuwać kontakty w The Bat!, a wszystkie zmiany będą występować na serwerze. Taka synchronizacja jest przydatna w przypadku korzystania z tej samej książki adresowej na różnych urządzeniach pracujących ze wsparciem protokołu CardDAV: przykładowo, dodając nowy kontakt do książki adresowej z telefonu lub tableta, to po synchronizacji z The Bat!, nowy kontakt pojawi się też w programie.

  Aby zsynchronizować książkę adresową z serwerem, należy we właściwościach w zakładce Ogólnewybrać opcję Połącz z serwerem CardDAV i określić ustawienia synchronizacji. Przykładowo wybierając opcję «przy otrzymaniu wiadomości», kontakty zostaną automatycznie zsynchronizowane w odpowiedniej skrzynce po wciśnięciu przycisku «Pobierz nową pocztę». Synchronizację książki adresowej można również przeprowadzać automatycznie po uruchomieniu programu, czasowo lub ręcznie.  W celu synchronizacji należy skonfigurować następujące właściwości w książce adresowej:
  1. Adres serwera (ustawienia do pracy z CardDAV można znaleźć na serwerze)
  2. E-mail lub nazwa użytkownika
  3. Hasło
  Synchronizacja z kontaktami Google

  Jeśli chcesz synchronizować książkę adresową The Bat! z kontaktami Google, wybierz opcję Dołączona do kontaktów Google we właściwościach książki adresowej i podaj swój adres Google.  Przy pierwszej synchronizacji książki adresowej, otworzy się okno przeglądarki z stroną autoryzacji Gmail – gdzie należy wpisać swoje hasło do konta Google, aby umożliwić pełny dostęp The Bat! do konta.  Autoryzacji w ten sposób należy dokonać tylko raz, w przyszłości The Bat! będzie automatycznie synchronizować kontakty.

  Synchronizacja z kontaktami iCloud

  Możesz utworzyć książkę adresową w programie The Bat! i zsynchronizować książkę z kontaktami iCloud. We właściwościach książki adresowej należy wybrać opcję Powiązana z iCloud Contacts wpisać Apple ID i hasło:  Wszystkie zmiany na serwerze iCloud zostaną synchronizowane z książkę adresową programu The Bat! Aby ręcznie synchronizować książkę adresową, kliknij prawym przyciskiem myszy na książce adresowej i wybierz opcję Synchronizuj.

  Synchronizacja z kontaktami fruux

  Jeśli masz konto fruux, możesz synchronizować kontakty fruux ze swoją książkę adresową w programie The Bat!

  Utwórz nową książkę adresową i wprowadź następujący adres serwera: https://dav.fruux.com/

  Wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika w polu ID użytkownika/ e-mail, podaj hasło i zapisz zmiany. Aby ręcznie synchronizować książkę adresową, kliknij prawym przyciskiem myszy na książce adresowej i wybierz opcję Synchronizuj.  Synchronizacja z kontaktami posteo.de

  Książkę adresową The Bat! można synchronizować z kontaktami konta pocztowego posteo.de.

  W polu Adres serwera użyj następującego adresu URL, zastępując «john.example» nazwą użytkownika Posteo (część adresu e-mail do «@»): https://posteo.de:8843/addressbooks/john.example/default

  W polu Adres użytkownika/E-mail adres użyj e-mail adres Posteo. Wprowadź hasło konta i zapisz zmiany.  Synchronizacja z kontaktami FastMail

  Aby synchronizować kontakty z FastMail, użyj następującego adresu serwera:

  https://carddav.messagingengine.com/dav/addressbooks/user/username@domain.tld/Default/

  Użyj adresu e-mail zamiast username@domain.tld.

  Użyj adresu e-mail w polu ID użytkownika/e-mail i wprowadź hasło.


    

  Aby synchronizować książkę adresową, kliknij prawym przyciskiem myszy na książce adresowej i wybierz opcję Synchronizuj.  0