Polityka Prywatności

Data początku obowiązywania:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych lub danych pozwalających na identyfikację (dalej jako „dane osobowe”) przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego https://www.ritlabs.com (dalej jako „serwis”), będącego własnością Ritlabs SRL (dalej jako „Ritlabs”). 


Ritlabs ceni prawo do prywatności użytkowników serwisu i przyjmując niniejszą Politykę Prywatności, zgodnie z rozdziałem III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. RP z 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”) chce zapewnić właściwą informację oraz przejrzystość reguł, którymi kieruje się przetwarzając dane osobowe użytkowników serwisu.

Ritlabs zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, zastąpienia lub usunięcia niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. W przypadku zmiany lub zastąpienia jej postanowień, zostanie to oznaczone poprzez zmianę wersji obowiązującej Polityki Prywatności oraz daty, od której zmieniona lub zastąpiona Polityka Prywatności będzie obowiązywać. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje zmiany wynikające z aktualnie obowiązującej Polityki Prywatności, w przeciwnym wypadku, powinien niezwłocznie zakończyć użytkowanie serwisu.

1. Jakie informacje gromadzi Ritlabs?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Ritlabs z siedzibą w Kiszyniowie (Republika Mołdawii). Ritlabs, w zakresie uzasadnionym określoną usługą, może poprosić użytkownika serwisu o podanie następujących danych:
 • Imię i nazwisko;
 • Adres email;
 • Nazwa firmy;
 • Język;
 • Numer telefonu/faxu;
 • Adres URL strony internetowej;
 • Adres (nazwa miasta, województwo, powiat, gmina, kod pocztowy);
 • Numer IP;
 • Dane geolokalizacyjne;
 • Przeglądane strony internetowe;
 • Ustawienia przeglądarki internetowej;
 • Numery seryjne, numery zamówień, licencyjne dane rejestracyjne oprogramowania użytkownika;
 • Historia użytkowania serwisu.
Ritlabs może gromadzić powyższe dane w różny sposób, w szczególności poprzez wykorzystanie plików „cookie”, w szczególności sesyjnych lub trwałych plików „cookie”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis do urządzenia końcowego użytkownika, które umożliwiają Ritlabs, w szczególności, lepsze dostosowanie serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych podstron i szybsze ich ponowne wczytanie). W większości przeglądarek internetowych można usuwać pliki typu „cookie” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy danej przeglądarki internetowej.

2. W jaki sposób Ritlabs przetwarza informacje?

Ritlabs może wykorzystywać uzyskane dane osobowe w celu: zapewnienia użytkownikom serwisu właściwej obsługi i wsparcia; informowania o produktach i usługach Ritlabs; uzyskania informacji niezbędnych do poprawy oferty Ritlabs, w szczególności na podstawie przeprowadzonych badań i ankiet; przekazywania danych podmiotom trzecim w celu przeprowadzenia transakcji zakupu np. oprogramowania z oferty Ritlabs lub swoich dystrybutorów; dopasowania serwisu i jego zawartości do preferencji użytkowników oraz umożliwienie Ritlabs dokonanie zmian treści serwisu lub poprawy jego funkcjonalności. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych stron www. 

Ritlabs nie odpowiada za zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące na tych stronach www. Ritlabs sugeruje zapoznanie się z obowiązującymi tam zasadami przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po przejściu do innej strony www przy wykorzystaniu zamieszczonego w serwisie odnośnika.

3. W jaki sposób Ritlabs SRL chroni przetwarzane informacje?

Ritlabs, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu, wprowadza, jeżeli jest to praktycznie możliwe, standardy szyfrowania danych w celu zapewnienia ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub przechwyceniem danych osobowych użytkowników serwisu. Niemniej jednak, użytkownicy serwisu powinni być świadomi tego, że nieszyfrowana poczta elektroniczna nie jest bezpieczna, dlatego akceptują wszelkie zagrożenia związane z kontaktowaniem się z Ritlabs poprzez nieszyfrowaną pocztę elektroniczną. Użytkownicy są odpowiedzialni za właściwe zabezpieczenie komunikacji elektronicznej z Ritlabs.

Ritlabs gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu za pomocą serwerów zlokalizowanych w Republice Mołdawii i w Federacji Rosyjskiej. Korzystając z serwisu użytkownicy niniejszym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Republice Mołdawii i w Federacji Rosyjskiej.

4. Czy Ritlabs przekazuje przetwarzane informacje podmiotom trzecim?

Ritlabs nie sprzedaje/wypożycza danych osobowych użytkowników serwisu podmiotom trzecim. Niemniej jednak, Ritlabs może przekazywać podmiotom trzecim, jako dostawcom usług, dane zachowane przez Ritlabs, tj. operatorom kart kredytowych, dostawcom narzędzi analitycznych lub agencjom marketingowym, w celu zapewnienia użytkownikom dodatkowych informacji o produktach i usługach Ritlabs, w szczególności poprzez remarketing, albo w celu wsparcia poprawnej realizacji świadczenia bądź usług przez Ritlabs.

Ritlabs może przekazywać dane osobowe użytkowników serwisu podmiotom macierzystym, zależnym i stowarzyszonym z Ritlabs lub swoim dystrybutorom, albo podmiotom trzecim w przypadku przeniesienia prawa własności do serwisu, sprzedaży Ritlabs lub w przypadku sprzedaży całości bądź części aktywów Ritlabs. 

Ritlabs może również przekazywać dane osobowe użytkowników serwisu podmiotom trzecim jako dostawcom usług śledzenia i analizy korzystania z serwisu przez użytkowników, przeprowadzić ankietę lub badania rynku, odpowiadać na wezwanie upoważnionego organu lub polecenie sądu, na wniosek państwowego organu nadzorującego (regulacyjnego), a ponadto w celu ochrony Ritlabs, jego pracowników, serwisu i jego użytkowników, a także, jeżeli to konieczne, w celu ochrony przed oszustwem, nieprawdziwą lub wprowadzającą w błąd reklamą lub naruszeniem jakiegokolwiek przepisu prawa. 

W przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, Ritlabs oświadcza, że spełnia wymagania nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych (przepisy art. 47 i 48 ustawy) oraz przepisy prawa międzynarodowego, w szczególności odpowiednie postanowienia Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. L 281 z 23.11.1995).

5. W jaki sposób zakończyć gromadzenie danych i ich wykorzystanie przez Ritlabs?

Użytkownik serwisu może wstrzymać gromadzenie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Ritlabs poprzez zaprzestanie korzystania z serwisu oraz dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby usunąć pliki cookie (trwałe) zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika podczas wcześniejszego korzystania z serwisu.

6. Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia składane na podstawie niniejszej Polityki Prywatności, dla swej ważności, wymagają formy pisemnej i powinny zostać wysłane na adres poczty elektronicznej - privacy@ritlabs.com

Google API User Policy for The Bat! Email Client

This information on Google API User Policy for The Bat! Email Client is available on a dedicated page at https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/google-api-data-user-policy.php.

Effective Date:

The Bat!, the downloadable computer software to send, receive and categorize electronic mail (email client), uses Google Application Program Interface (API) Services. You can find out more about The Bat! at the links below (at the footer of this page) or at https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/.

The Bat! is developed by Ritlabs, SRL - a company incorporated under the laws of the Republic of Moldova. You can find out more about Ritlabs at https://www.ritlabs.com/en/about/.

The end user downloads The Bat! from Ritlabs website and runs The Bat! on her/his own computer. The Bat! is a desktop application that runs on the end-user's computer. The Bat! is not a web application.

Ritlabs have obtained authorized client credentials for The Bat! to access Google API Services. Ritlabs keeps these credentials confidential.

The Bat!, while running on the end user's computer, is requesting the following Google user data:

 • Data associated with your Google account: your email address, your user profile information and your OpenID - to let The Bat! authenticate with your Google account using OAuth authentication mechanism;
 • Email messages (content) and folder structure stored on your Google account - to let The Bat! receive email messages stored on your Google account and store these messages on your computer according to the the folder structure in your Google account; this also allows The Bat! to upload messages, create, edit and delete folders on your Google account;
 • List of contacts that your keep on your Google account, i.e. the address book that stores the contact information (name, email, etc.) of the other people - this allows The Bat! to synchronize your Google address book with the address book of The Bat! on your computer.

In order to access Google API Services, The Bat! uses the following URLs:

 • https://mail.google.com/
 • https://accounts.google.com/
 • https://www.googleapis.com/

All notices required to be made to Ritlabs pursuant to this Policy may be made in writing to ritlabsmd@gmail.com or administrative@ritlabs.com. Alternatively, you can send written requests by regular mail to the following address: str. Mihai Eminescu, nr. 42, MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova.

Policy version 1.0.