The Bat! 6.8.2

Nowe funkcje

 • Dodana możliwość ustawienia kolorów dla skrzynek pocztowych
 • Sortowanie poczty przychodzącej jest dostępne dla subskrypcji RSS
 • Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej możliwość wybrać protokół MAPI będzie ukryta, jeżeli system operacyjny nie zawiera podsystem MAPI
 • Po to, żeby The Bat! nie używał zmiennej %EMAIL%, należy użyć opcję wiersza poleceń /DontWriteEmailEnvironmentVariable lub utworzyć DWORD o wartości "1" w rejestru HKEY CURRENT USER\Software\RIT\The Bat!
 • Do okna dialogowego Tworzenie nowego konta został dodany wskaźnik animowany

Ulepszenia

 • Zmiana dzienniku, wyświetlanie szczegółowych danych dla kont Exchange
 • Podczas pracy z serwerami Exchange kont MAPI, The Bat! ignoruje następujące rodzaje folderów: IPF.NOTE.SOCIALCONNECTOR, IPF.NOTE.OUTLOOKHOMEPAGE, IPF.ShortcutFolder, Outlook.Reminder
 • Dla skrzynek MAPI pole "Nazwa użytkownika" została zmieniona na "Skrzynka pocztowa", aby odróżnić to pole od nazwy użytkownika używanego do uwierzytelniania
 • Poprawa rejestrowania błędów dla TLS
Poprawki
 • Naprawiony błąd, z powodu którego wystąpił błąd naruszenia zasad dostępu lub inne nieprawidłowe zachowania programu przy wysyłaniu HTML - wiadomości za pomocą Filtrów wiadomości
 • Naprawiony błąd, z powodu którego przy buforowaniu kanałów RSS nie działa automatyczne aktualizowanie
 • (#623) Naprawiony błąd, z powodu którego nie działa skrót klawiszowy Ctrl+Ins po wybraniu całego tekstu za pomocą Ctrl+A przy przeglądaniu wiadomości
 • Naprawione możliwe błędy w 64-bitowej wersji programu
 • (#624) Naprawiony błąd, z powodu którego nie działa polecenie mailto: z folderu udostępnionego
 • Naprawiony błąd, z powodu którego ustawienia programu ORFO 2014 były niedostępne dla użytkownika
 • Naprawiony błąd, z powodu którego The Bat! nie działa z aplikacjami 64-bitowymi dla sprawdzania pisowni przez interfejs CSAPI. Na przykład, nie można było używać ORFO oraz w 64-bitowej wersji The Bat! pojawiał się błąd o naruszeniu zasad dostępu
 • (#541) Naprawiony błąd, z powodu którego 64-bitowa wersja The Bat! nie działa z GnuPG
 • (#688) Naprawiony błąd, z powodu którego 64-bitowa wersja The Bat! nie działa z eToken
 • Naprawiony błąd, z powodu którego w historii adresów przy użyciu opcji "Uwzględnij podfoldery" w niektórych przypadkach występował komunikat o duplikatach wiadomości
 • Naprawiony błąd, z powodu którego przy użyciu opcji "Usunąć bezpowrotnie", nie można było usunąć pliki konta MAPI z dysku
 • Zmiany w mechanizmie plików GROUPS.CFG (GROUPS.EFG) w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego deszyfrowania, w celu uniknięcia utraty danych
 • (#686) Naprawiony błąd, z powodu którego przy wyborze amerykańskiego języku interfejsu były używane słowa brytyjskiego angielskiego
 • (#441) Naprawiony błąd, z powodu którego podczas usuwania grupy wiadomości, następna grupa wiadomości nie została przydzielona
 • Naprawiony błąd, z powodu którego historia adresów działa powoli
 • Naprawiony błąd, z powodu którego zmniejszyła prędkość odbioru wiadomości z serwera MS Exchange konta MAPI


Wstecz do listy