The Bat! 7.2

Nowe funkcje

 • Po uruchomieniu drugą kopię programu pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem
 • Obsługa formatu XHTML do wyświetlania wiadomości
 • Dodanie opcji "Zachowaj HTML z domyślną czcionką” (p. menu "Opcje\Konfiguracja\Podgląd/Edycja\Opcje edytora")
 • Content-Type: text/calendar jest teraz związany z vCalendar
 • Gdy Internet Explorer 8 jest dostępny, przetwarzanie pikseli do wyświetlenia dokumentu wykona się w obliczeniu 96 dpi
 • Gdy zmienić nazwę lub miejsce przechowywania pliku graficznego stosowanego w szablonach, pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem
 • Język grecki interfejsu

Ulepszenia

 • Kolejka komunikatów wewnętrznych została zmieniona powodując znaczną poprawę prędkości podczas odbierania dużej liczby małych wiadomości poprzez bardzo szybkie połączenie do serwera POP3 lub EWS, interfejs programu stał się o wiele bardziej elastyczny
 • Jeżeli czas otrzymania wiadomości u odbiorcy jest o wiele wcześniej niż czas utworzenia wiadomości, wtedy program będzie wyświetlać czas utworzenia tej wiadomości
 • Nagłówek X-Priority jest obecnie wykorzystywany tylko dla wiadomości z niskim oraz wysokim priorytetem. Wiadomości z normalnym priorytetem nie zawierają nagłówka "X-Priority: 3 (normalny)
 • Zwiększona szybkość ładowania dużej liczby wiadomości w skrzynkach MAPI
 • (0000817) Po usunięciu kontaktu z książki adresowej, kursor przechodzi do następnego kontaktu
 • W skrzynkach pocztowych EWS zmniejszone zużycie pamięci

Poprawki

 • Przykład adresu w standardowej książce adresowej zmienił się z support@ritlabs.com na office@ritlabs.com
 • (# 0000823) Naprawiony błąd, z powodu którego nie można było przesunąć Tablicy Informacyjnej do dodatkowego monitora zainstalowanego w trybie pionowym
 • Tytuł okien "Wprowadź hasło OpenPGP" i "Główne hasło The Bat!" wyświetla się całkowicie
 • Tytuł okna podczas kompresji folderu teraz wyświetla się poprawnie
 • (TID # 61350) Naprawiony błąd "Out of memory" i "Naruszenie zasad dostępu", występujących podczas otwierania uszkodzonych folderów poczty
 • Naprawiony błąd, z powodu którego linki wstawione za pomocą szybkich szablonów tracili formatowanie
 • Domeny w formacie Punycode zależali od rejestru
 • Naprawiony błąd, z powodu którego pojawiła się dodatkowa linia przy użyciu szybkiego szablonu HTML w edytorze tekstowym
 • Naprawiony błąd, z powodu którego w edytorze HTML nie można było utworzyć hiperłącze po włożeniu szybkiego szablonu z linkami do formatu tekstowego
 • Naprawiony błąd, z powodu którego pod podpisem standardowego szablonu pojawili się dodatkowe linii
 • Naprawiony błąd, z powodu którego nie można było pracować z tagami HTML przy tworzeniu wiadomości w formacie HTML
 • Teraz, rozmiar czcionki tekstu (nie hiperłącza) w szybkich szablonach równa się wielkości określonej w ustawieniach globalnych
 • Naprawiony problem z czarnym migającym oknem edytora w Windows XP
 • (0000791) Naprawiony błąd, z powodu którego dla linków w szablonach nie był stosowany odpowiedni rozmiar czcionki
 • Odtworzone poziomy cytowania
 • W nowej wersji zostało usunięte obejście błędnych implementacji dekodujących Authority Key Identifier, który ostatecznie mieli negatywny wpływ na prawidłowe implementacji - nie pozwalali znaleźć odpowiednie certyfikaty
 • EWS: używanie bazy danych poczty z szyfrowaniem uniemożliwiło wysyłać wiadomości zawierające pliki o dużym rozmiarze
 • EWS: używanie bazy danych poczty z szyfrowaniem uniemożliwiło przenosić lub usuwać wiadomości
 • EWS: Naprawiony błąd, z powodu którego czas utworzenia był wskazany nieprawidłowo - 01 stycznia 1980
 • Naprawiony problem, z powodu którego tekst wiadomości z Facebooku wyświetlał się dwukrotnie
 • (0000828) Naprawiony błąd naruszenie zasad dostępu, który wystąpił podczas edycji kilkanaście kontaktów książkę adresową jednocześnie
 • (0000827) Naprawiony błąd, z powodu którego okno wyboru skrzynki pocztowej było wyświetlane poza oknem przeglądarki internetowej
 • (0000836) Plik Exceptions.log zawierał puste bajty
 • (0000833) Przywrócono wyświetlanie tagów na pasku nagłówków
 • (0000665) Naprawiony błąd, z powodu którego tagi napisane cyrylicą błędnie wyświetlali się albo duplikowali się
 • Poprawiony błąd przetwarzania podwójne apostrofy w nazwach nadawców oraz odbiorców wiadomości
 • W niektórych przypadkach, gdy hasło dostępu do skrzynki pocztowej było puste, okno dialogowe podania hasła wyświetlało się w tle i było niezauważalne dla użytkownika
 • (0000842) W niektórych przypadkach nie można było umieścić kursor w żądanej komórce tabeli w HTML szablonie
 • (0000843) Naprawiony błąd naruszenia zasad dostępu, który wystąpił podczas edycji szablonu HTML z tablicą
 • Naprawiony błąd naruszenia zasad dostępu, który wystąpił pod koniec wyszukania w książce adresowej
 • Linki do kanałów RSS, zawierające cyrylicę wyświetlali nieprawidłowe
 • Naprawiony błąd, który spowodował w HTML szablonach zniknięcie obrazów, w których nazwach była cyrylica
 • (TID # 70073) Naprawiony błąd "Invalid pointer operation", który pojawiał się z powodu zablokowania schowka modułem sprawdzania pisowni
 • (TID # 70000) Naprawiony błąd opóźnienia podczas przewijania dużych RSS-wiadomości na wkładce "Cały tekst"
 • (0000867) Naprawiony błąd, z powodu którego załączniki duplikowali się na dysku
 • (TID # 70148) W niektórych RSS wiadomościach czas utworzenia wiadomości wyświetlał się niepoprawnie
 • (0000102) W przypadku wysyłania wiadomości z obrazami, które były ładowane z zewnętrznych serwerów, odpowiedni linki zostały stracone
 • Naprawiony błąd naruszenia zasad dostępu, która pojawiała podczas przełączania między folderami IMAP
 • (0000844) Poprawki w interfejsie kompletnych ciągów lokalizacyjnych w rosyjskim interfejsu w menu "Opcje \Konfiguracja\ ... \"
 • (0000815) Poprawki w interfejsie dla pełnego wyświetlenia wszystkich wierszach w menu "Zarządzanie folderami"
 • (0000807) Przywrócone prawidłowe wyświetlanie tekstu w oknie dialogowym podania hasła
 • (0000573) Przywrócone poprawne wyświetlanie cytat, odpowiadając na wiadomości HTML
 • (0000544) W The Bat! nie wyświetlają się przezroczyste 8-bitowe pliki PNG
 • (0000545) Naprawiony błąd, z powodu którego 8-bitowe pliki PNG (indeksowana tablica kolorów z przezroczystością) wyświetlali się na czarnym tle
 • (0000464) W przypadku korzystania z modułu podglądu wewnętrznego HTML, niektóre obrazy nie wyświetlali się
 • (0000445) Naprawiony problem, który spowodował wewnętrzny moduł przeglądarki HTML powoli załadować obrazy i spowoduje większe obciążenie procesora
 • (0000090) Naprawiony błąd wyświetlenia niektórych obrazów GIF, osadzonych w wiadomościach tekstowych
 • (0000767) Moduł wewnętrzny HTML błędnie wyświetla niektóre wiadomości w formacie HTML
 • (0000881) Przywrócone poprawne wyświetlanie niektórych obrazów PNG (indeksowana paleta)
 • (0000317) Naprawiony błąd, z powodu którego niektóre hiperłączy nie można było otworzyć z wiadomości w formacie HTML
 • (0000525) Hiperłączy z edytora HTML doprowadzili do innych stron internetowych
 • (0000674) Przy użyciu szybkich szablonów w edytorze HTML, szablony tracili formatowanie
 • (0000764) Przy jednoczesnym przesyłaniu kilku wiadomości, odpowiedni szablon nie używa się
 • (0000796) Podczas odpowiedzi lub przesyłania wiadomości, osadzone obrazy zmniejszali się do 100 pikseli
 • (0000730) Naprawiony błąd, z powodu którego zmiany nie zostały zapisane w oknie dialogowym tworzenia hiperłączy
 • Zmiany w pracy z hasłami Unicode w interfejsie programu
 • Naprawiony błąd, z powodu którego synchronizacja książki adresowej nie działa z niektórymi serwerami w 64-bitowej wersji programu

Wstecz do listy