The Bat! 8.2

Ulepszenia

  • Nowy dekoder nagłówka, aby rozwiązać problemy z Mailsploit. Poza świadomością kontekstu dekodera linii nagłówkowej dokonaliśmy również następujące sprawdzenia w części wyświetlanej nazwy adresu: jeśli zawiera znak "@" lub jakikolwiek znak kontrolny (z kodem mniejszym niż kod znaku spacji), to taka część nazwy jest odrzucana
  • Kilka ulepszeń w wielowątkowym mechanizmie blokującym (tylko w wersji 32-bitowej)
  • Niektóre ulepszenia w obsłudze instrukcji AVX-512 (tylko w 64-bitowej wersji)

Poprawki

  • (#0000521) Makra nie działały w szablonach HTML (dla folderu, konta itp.) – naprawiono % - w szablonie html i spacji w HTML
  • (#0001229) Procedura kompresji obrazu została wywołana dwukrotnie-Niepotrzebne opóźnienia przy zapisywaniu wiadomości HTML z obrazami do Skrzynki nadawczej
  • (#0001376) "Tab" w edytorze HTML usuwa zaznaczony tekst
  • (#0001255) Synchronizacja CardDAV nie przenosi dane urodzin
  • (#0001256) Synchronizacja CardDAV duplikuje adresy wiadomości, gdy wpis zawiera więcej niż jeden adres wiadomości (testowany za pomocą mailbox.org)
  • (#0001382) Problemy z synchronizacją CardDAV. Serwer zgłasza błąd: "HTTP / 1.1 501 Request Failed"
  • (#0001384) Okno dziennika synchronizacji Książki adresowej zawsze pokazywało w stanie modalnym

Wstecz do listy